הדרכות אבטחת מידע בניהול כח אדם

הידעת כי על פי תקנה 7ב לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017 נדרש כל מעסיק בעל מאגר מידע לקיים הדרכות תקופתיות לכלל העובדים בעלי הרשאות גישה למאגרי המידע.

יש לקיים הדרכות עובד המקבל הרשאה לתפקיד חדש וכן הדרכות שוטפות לכלל העובדים אחת לשנתיים לפחות.

במסגרת ההדרכה נציג לעובדים את הנושאים הבאים:

בין המרצים שלנו

עו"ד יעקב עוז

דיני חברות
הגנת פרטיות
משפט וסייבר

עו"ד איל שטרנברג

מומחה ומרצה בדיני עבודה, הגנת פרטיות ואבטחת מידע

לפרטים

ההדרכה נערכת במועדים ובתיאום עם כל ארגון וכוללת מפגש הכנה עם הממונים על אבטחת המידע והפרטיות.

Scroll to Top