“משפט אחד” (או יותר) על איך נראית התקפת סייבר ועוד.

https://www.facebook.com/jacob.oz.927/videos/478766099769146